VESTI IZ HUB-a BIBLIJSKE ŠKOLE ZA 22.05.2013.

Dragi prijatelji, braćo i sestre,

 

U Bibliskoj školi HUB već je počela šesta nedelja. Vreme neverovatno brzo leti. U poslednjih nekoliko nedelja mnogo toga se izdešavalo.

riste slikaUgostili smo dve grupe u školi – grupu iz Švedske, koja je ovde provela 3 dana, i NVO Fokus iz Srbije, koja je u HUB-u održala konferenciju. Dok se ta konferencija održavala, studenti i jedan deo tima bili su na misijskom putovanju.

Na misijskom putovanju bili smo podeljeni u dve grupe. Jedna grupa je bila na jugu Srbije, u Vranju, u poseti našem bivšem studentu Janu Jambrihu, koji tamo radi kao misionar.

Jan sa svojom porodicom živi u Vranju već oko godinu i po dana. Osnovao je već nekoliko klubova koji se bave radom sa decom. Trenutno osniva i kućnu grupu, će ljudi dolaziti da proučavaju Božiju reč. Vranje je grad u kojem ima mnogo izbegličkih kampova, u kojima ljudi teško žive. Jan često obilazi te ljude, ohrabruje ih mole se za njih. Studenti su stvarno bili ohrabreni Janom i  njegovom porodicom.

Druga grupa je bila u Hrvatskoj, u Virovitici, kod naših bivših studenata Siniše i Danijele Ljubomiroski, koji služe kao misionari u jednoj tamošnjoj crkvi. Siniša i Danijela su takođe tamo godinu i po dana. Njegov trud i rad je doneo mnogo plodova u toj zajednici. Kada su došli, tamo je bilo petoro ljudi, a danas zajednicu posećuje petnaestoro do sedamnaestoro ljudi, koji traže Boga. Studenti su bili ohrabreni i inspirisani njihovim radom – kako su mladi a kako ih Bog upotrebljava. Njihovi komentari su bili da žele da ih Bog upotrebljava na isti način kao ovu porodicu – da idu u misiju.

Cilj Biblijske škole je da opremamo misijske radnike. Hvala Bogu što to radi kroz školu. Dokaz da se to dešava jesu upravo ovakvi studenti koji su u punovremenim i plodonosnim službama.P1020445

 

„I reče im: idite u sav svet i objavite evanđelje svakom stvorenju.“ Marko 16:15

 

Molite se i dalje za naše studente i naš celokupan rad u školi. Hvala vam za svaku podršku.

 

Riste i tim HUB-a

 

 

 

Leave a Reply