Život u Biblijskoj školi 18. 02. 2013.

SAM_0473

Završila se i peta nedelja drugog semestra u HUB-u, što znači da je prošlo već pola semesta. Studentima su dani tako brzo prolazili da im se čini da je prošlo tek 5 dana. Bilo je mnogo aktivnosti, mnogo zajedništva, učenja, čitanja, poseta pojedincima i crkvama…Često čujemo studente kako kažu da ne bi mogli tako intenzivno proučavati Božiju Reč i tako aktivno učiti da se sada nalaze kod kuće.

Završetak pete nedelje u semestru posebno je izazovan za studente, zato što tada predaju svoje glavne eseje i pripremaju se za polaganje velikog ispita početkom sledeće nedelje. Na tom ispitu studenti proveravaju svoje znanje iz svih biblijskih knjiga koje su prošli za prethodnih pet nedelja, a njih će na ispitu biti deset. Ovih dana sve je u znaku učenja i priprema za ispit.

Pitali smo neke od članova našeg tima kako oni doživljavaju život i službu u Biblijskoj školi. Elenka i Marijana su dugogodišnji članovi tima HUB-a, veoma poznate među bivšim i sadašnjim studentima. Evo kakva su njihova iskustva: „1999. godine sam bila student škole, a već više od 12 godina radim sa studentima stvari kao što su administracija, služba slavljenja i još neke praktične stvari“, kaže Elenka, „Veliko je bogatstvo imati kontakte sa oko 300 studenata, sa kojima imam velika prijateljstva i zajednička iskustva sa Bogom. HUB je za mene prava duhovna rehabilitacija koja osposobljava mlade ljude da postanu radnici na Božijem polju.“ SAM_0475Marijana na to dodaje: „Posle dužeg vremena službe ovde, stekla sam veliko iskustvo, odgovornost i, najvažnije od svega, blizinu sa Bogom. Kroz mnoge bivše i sadašnje studente, Bog me je učio da smo svi različiti, ali jedno pred Bogom.Služba jednih drugima je nešto čemu nas sam Isus podučava, i zato je za mene velika privilegija da budem deo HUB-a.“

Božija ruka je nad HUB-om već 17 godina. On vodi ovu školu, brine za svaku potrebu i omogućava nastavak njenog rada. Samo Njemu pripada slava za sve što čini kroz ovu školu i ljude koji ovde služe.

Hvala vam puno što ste deo ove službe kroz molitve i svaki drugi vid podrške.

Jer, mi smo njegovo delo, stvoreni u Hristu Isusu za dobra dela koja je Bog unapred pripremio da ih činimo.“ Efescima 2:10

Riste i tim HUB-a

Leave a Reply