Vesti iz Biblijske škole 11. II 2013.

Dragi naši prijatelji, braćo i sestre u Hristu,

Završila se i četvrta nedelja drugog semestra u HUB-u.  Stvarno je divno služiti na ovom mestu i svakodnevno gledati kako Bog priprema studente za njegovo delo, kako oni rastu u poznavanju Božije Reči  i postaju sve sličniji našem Gospodu Isusu. Jedan od naših studenata, Vladimir Vranka, kojem je ovo bila četvrta nedelja u školi, rekao nam je sledeće: „Bog me je doveo u ovu školu. Škola je stvarno Božije delo, gde mi se Bog počeo otkrivati i govoriti u mnogim situacijama:  kroz ljude, kroz studiranje, kroz pesme slavljenja i sve ostalo. Nisam imao prilike da to u tolikoj meri ranije doživim. Vidim da sam na pravom mestu i upravo je to ono što sam želeo. “

Predavanja u školi

Prvi put prošle nedelje našu školu je posetio gost predavač Mark van Beber. Mark je iz Amerike, ali već 16 godina živi i radi u Budimpešti. Predavao je Knjigu proroka Danila, koja uvek sa sobom nosi mnoga pitanja. Studentima je knjigu približio na uspešan SAM_0313način.

Praktičan dan

Dugo godina unazad, saradnik i predavač Biblijske škole Stiv Luibrand, zajedno sa studentima sprovodi u delo misiju donošenja evanđelja u svaku kuću u Banatu. Evo kako on opisuje to iskustvo: „Pre oko 5 godina, počeo sam da vodim studente na evangelizaciju po okružnim selima u Banatu. U poštansku sandučad stavljamo hrišćansku literaturu, na poleđini koje se nalazi kartica koju ljudi mogu da pošalju i dobiju besplatan Novi zavet i biblijski kurs. Takođe se trudmo da započnemo razgovore o Bogu sa ljudima na ulici. Kasnije, ako neko pošalje dopisnicu, sa sobom povedem nekoliko studenata da bismo uspostavili lični kontakt. Imali smo mnogo lepih iskustava kroz ovaj rad. To uglavnom pomaže studentima da  nauče da objašnjavaju svoju veru onima koji se sa njom ne slažu, da pobeđuju svoje strahove i da se oslanjaju na Božiju snagu. Naša molitva i nada jeste da se kroz ove kontakte osnuju kućne biblijske grupe u tim selima, od kojih mnoga nemaju  evanđeoske crkve.“

Poseta crkvi u Parti

To je zajednica naših bivših studenata, Nenada i Dušanke Kalaji, kao i Jovane Dime. Drago nam je što vidimo da su blizu Bogu i da služe u crkvi. Naši bivši studenti su uvek ohrabreni kada ih posetimo. Oni kažu da tako vide da zaista mislimo na njih. Svi naši studenti su deo velike HUB-ove porodice i uvek su u našim molitvama. Kao što kaže apostol Pavle:SAM_0398

„U svakoj molitvi za vas uvek se s radošću molim zbog vašeg udela u evanđelju od prvog dana do sada, uveren u ovo: Onaj, koji je u vama započeo dobro delo, dovršiće ga do dana Hrista Isusa.“ Filipljanima 1:4-6

Hvala puno i za vašu podršku i molitve. Želimo vam svaki blagoslov u Gospodu.

Riste i tim HUB-a.

Leave a Reply